Anorganická chemie

Chemické prvky...

(2:44)       obr. Periodická soustava prvků

studijní web: http://canov.jergym.cz/anorgrov/chemie2.html


Prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě


– Jaké prvky a anorganické sloučeniny najdeme doma v kuchyni, v koupelně, na záchodě, v dílně...?Žák:
  • vysvětlí vlastnosti anorganických látek;
  • tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin;
  • charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí.