Biochemie

– vědní obor snažící se vysvětlit biologické děje pomocí chemických prostředků a pojmů
 • složení živých systémů a struktura látek, které je tvoří (biochemie statická
 • chemické přeměny jednotlivých látek (biochemie dynamická, komplex těchto přeměn nazýváme metabolismus)
 • souvislosti mezi chemickým děním v organismu a jeho fysiologickými projevy (biochemie funkční)


Proč biochemie není podčástí organické chemie? (Jakou roli zde hraje kovalentní vazba × slabé vazebné interakce?)
Vybrané biochemické děje


Příjem a zpracování potravy

Zázrak zrození × vývoj

Farmakologie / medicína


Vznik a vývoj života na zemi


Jak to vidí biololog?  ;-)

 • Byl jednou jeden život (25minutová videa)
  • 01 Planeta buněk
  • 02 Zrození
  • 03 Tělěsná stráž
  • 04 Kostní dřeň
  • 05 Krev
  • 06 Krevní destičky
  • 07 Srdce
  • 08 Dýchání
  • 09 Mozek
  • 10 Neurony
  • 11 Oko
  • 12 Ucho
  • 13 Kůže
  • 14 Ústa a zuby
  • 15 Trávení
  • 18 Mízní soustavaŽák:

 • charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny;
 • charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
 • popíše vybrané biochemické děje.