Vážení žáci,

tyto stránky se pokusí být vaším "průvodcem" při pronikání do tajů a krás předmětu Chemie. Postupně zde naleznete odkazy na výukové materiály, videa, obrázky i úkoly.

Zde naleznete i aktuální verzi školního vzdělávacího programu pro předmět Chemie.

  (4:18)

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů mě neváhejte osobně či emailově (fabianjakub@soanachod.cz) kontaktovat.
Pokud chcete, abych zaslanému mailu věnoval svůj čas, musí být napsán korektně (dle ČSN 016910) a tudíž musí obsahovat vždy: předmět, oslovení (5. pád), vlastní text sdělení (pravopis), rozloučení, pozdrav, podpis (vč. uvedení třídy).


Pro potřeby výuky (doma) je doporučeníhodné (nikoli nezbytné) zajistit si jednu z následujících knih:

 • ČAPEK ADAMEC, Martin a kolektiv. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření. 1. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2019, 184 s. ISBN 978-80-88057-55-0.
 • BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN 80-859-3711-5.
 • VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 365 s. ISBN 80-042-2463-6.
        případně doporučuji též software Corinth 3D.

Na každou výukovou hodinu jsou vyžadovány tyto pomůcky:

 • sešit (A4, min. 20 listů, nejlépe nelinkovaný + „lenoch“)
 • propiska, tužka, guma, pravítko, (kalkulačka)
 • periodická soustava prvků

Výsledná známka (klasifikace) je dána váženým průměrem z dosažených známek:

 • testíky z názvosloví – prvky, sloučeniny
 • tematické písemky – výpočty, jednotlivé kapitoly učiva
 • ústní zkoušení
 • laboratorní práce
 • aktivita (chování) při výuce
 • referáty (5minutovky) např. formou prezentace
 • rozsáhlejší samostatné práce


(2:32)