Laboratorní práce

Každá práce v laboratoři – pokus začíná myšlenkou (hypotézou). Může to být např. věta: "Slivovice hoří, jakmile obsahuje alepoň 40 % alkoholu." Abychom ověřili, zda je tvrzení pravdivé, či nikoli, provedeme pokus (experiment).

Jak se dělá pokus?

  • stanovíme hypotézu - např. slivovice hoří, jakmile obsahuje alepoň 40 % alkoholu.
  • vymyslíme pokus, kterým myšlenku ověříme (nezapomeneme zaznamenat podmínky, za kterých pokus probíha) - složení slivovice, teplota, způsob zapálení...
  • pokus provedeme a zaznameníme výsledek - slivovice nehoří (ale co když je to jenom náhoda?)
  • proto pokus opakujeme mnohokrát (třeba 100×)
  • výsledky statisticky vyhodnotíme - když nám třeba ze 100 pokusů slivovice 30× hoří (to je 30 %) a 70× nehoří (to je 70 %), není hypotéza pravdivá (neplatí, že 40% slivovice vždy hoří). Hypotéza by byla považována za pravdivou pokud by se 40% slivovici podařilo zapálit 95× až 99× (což odpovídá pravděpodobnosti 95 – 99 %).
  • hypotézu buď zamítneme (cizím slovem falzifikujeme) nebo nezamítneme (cizím slovem verifikujeme). Nezamítnout znamená, že hypotéza může být pravdivá, ale také nemusí

Při provádění jakýchkoliv pokusů nebo pozorování je nutné vést laboratorní protokol. Není dobré spoléhat, že si vše budeme pamatovat, proto je řeba si všechno bezprostředně zapisovat.

Laboratorní cvičení č. XX

Datum: 

Téma: 

Úkol č. 1: (název prvního úkolu)

Pomůcky: 

Chemikálie:

Pracovní postup: 

Nákres aparatury: (kresba tužkou, popis perem)

Pozorování: 

Chemické rovnice: 

Závěr:


Úkol č.2: (název druhého úkolu)

atd.


Zpracováno dle http://www.zschemie.euweb.cz