Organická chemie

= chemie čtyřvazného uhlíku


Uhlovodíky

obr. uhlíkaté řetězce uhlovodíkůMateriály z Khanovy akademie:

Deriváty uhlovodíků


Organické sloučeniny v běžném životě

– Jaké organické sloučeniny najdeme doma v kuchyni, v koupelně, na záchodě, ...?video: Co je to ropa? (12:01)

video: Plasty kolem nás (8:46)Žák:
  • charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy;
  • uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí.