Úvod do studia

Historie chemie (vč. alchymie)

výukový web: https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/


Chemie jako vědecká disciplína

Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou a strukturou látek a jejich vzájemnými interakcemi.

 • vlastnosti látek
  • chemické: kyselost (pH), polarita a vazebná energie molekul, reaktivita ↔ druh chemické vazby…
  • fyzikální: barva, hmotnost, hustota, objem, rozpustnost, skupenství, teplota tání a varu, zápach…
 • složení látek: atomy a z nich složené molekuly (ionty)
 • příprava látek
 • interakce – reaktivita

Prapůvod slova chemie není uspokojivě objasněn. Literatura většinou uvádí tři možné "kořeny" tohoto pojmenování (viz též http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie)

 1. od názvu bájné knihy božského původu Χήμευ [Chémey] popisující zpracování kovů
 2. může souviset se starým hebrejským názvem pro Egypt = Chemia (země Chámova)
 3. χυμός [chymós] = kapalina (šťáva), rozuměj tinktura potřebná pro transmutaci kovů, hledaná alchymisty 


Chemické obory
 • Obecná chemie
 • Anorganická chemie
 • Organická chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemická technologie
 • Biochemie
 • Jaderná chemie
 • Farmaceutická chemie
 • Toxikologie
 • Potravinářská chemie
 • Forenzní chemie
 • Zemědělská chemie
 • Chemie životního prostředí
  ...